res iudicata[Rés júdykáta, latina], překážka věci pravomocně rozhodnuté, znamená, že bylo-li o věci již jednou pravomocně rozhodnuto justičním orgánem (soudem, státním notářstvím), není o ní dovoleno znovu jednat a rozhodovat. Res iudicata (právní moc rozhodnutí) nevadí však novému projednání věcí, je-li podán mimořádný opravný prostředek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: