republikaPolitologie
[Francouzština < latina res publica, věc veřejná], forma vlády, ve které působí na určité období volené orgány státní moci, zejména nejvyšší zastupitelský sbor a hlava státu. Republiková forma státu předpokládá formální rovnost občanů ve státě a společnosti. Povaha republiky zavisí na tom, v kterém typu státu se uplatňuje. – Republika existovala jako forma vlády již v otrokářském státu, ve starém Řecku a Římě, kde se rozlišovala aristokratická republika, v níž se účastnila voleb jen úzká privilegovaná skupina aristokracie, a demokratická republika, v níž se podíleli na volbách všichni občané, s výjimkou otroků. Ve feudálním státu se republiková forma uplatňovala v tzv. městských republikách. Rozlišuje se prezidentská a parlamentní republika. V prezidentské republice, spočívající na základě principu dělby moci, je moc výkonná (jejím představitelem je prezident) vytvářena nezávisle na moci zákonodárné (prezident je přímo volen občany, například v USA). Pro parlamentní republiku je typická formální odpovědnost vlády parlamentu, který si může kdykoli vynutit demisi vlády. Demokratická republika má také garantovat občanská práva a svobody.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 3. 2004
Autor: -red-