reprodukční chováníZoologie
Soubor instinktů a činností souvisejících s rozmnožováním živočichů. Zahrnuje chování při hledání a výběru partnera, při námluvách, obhajobě hnízdního teritoria, při páření a pečování o potomstvo. U obratlovců je reprodukční chování zpravidla podmíněno zvýšenou hladinou pohlavních hormonů v krvi. V životě jedince se cyklicky opakují období zvýšené pohlavní aktivity, říje. V užším smyslu je reprodukční chování veškeré chování vedoucí k oplození vajíčka spermií. Viz také epigamní chování.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: