reprodukce zvířatObor zabývající se fyziologií a patoIogií rozmnožování hospodářských zvířat. Studuje způsoby jejich rozmnožování a vlivy pozitivně a negativně ovlivňující funkce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-