reprodukce jasuCharakteristika vztahu mezi rozložením jasů (tónů) na snímaném předmětu a rozložením jasů (popřípadě optických hustot) na výsledném reprodukovaném obraze. Přenos jasů fotografickým procesem je ovlivňován řadou faktorů (rozptylem světla v objektivu, senzitometrickou charakteristikou fotografického materiálu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-