reprodukceEkonomie
Ekonomie, komplex neustále se obnovujících ekonomických procesů výroby, rozdělování, směny a spotřeby společenského produktu jakožto fází společenského procesu reprodukce. Materiálním základem reprodukce je proces neustálého obnovování výroby. Výroba dodává užitné hodnoty potřebné ve sféře spotřeby, a proto je východiskem procesu reprodukce. Z toho současně vyplývá, že proces reprodukce se dovršuje ve spotřebě. Avšak spotřeba je zároveň předpokladem výroby, a to proto, že a) teprve spotřeba dává výrobě smysl; b) výroba je současně výrobní spotřebou, zatímco konečná spotřeba umožňuje reprodukovat pracovní sílu nutnou pro výrobu. Spojení mezi výrobou a spotřebou obstarává rozdělování a směna. Podle charakteru výrobních vztahů se v procesu rozdělování určuje podíl jednotlivců i celých společenských tříd na vytvořeném národním důchodu a společenského produktu. Charakter výrobních vztahů rovněž určuje, jak se prosazuje cíl reprodukce. Proces reprodukce je jednotou všech fází reprodukce a jednotou reprodukce výrobních sil a reprodukce výrobních vztahů, v němž se výrobní vztahy mění v závislosti na rozvoji výrobních sil. Při zkoumání procesu reprodukce se především rozlišuje: a) společenská reprodukce, tj. reprodukce v měřítku celého národního hospodářství; b) individuální reprodukce, tj. reprodukce v měřítku jednotlivého podniku. Společenská reprodukce zahrnuje reprodukce materiálních statků a služeb (společenského produktu, pracovní síly a výrobních vztahů). Znamená tedy neustálou obnovu materiálních podmínek výroby – výrobních prostředků (objektivních činitelů pracovního procesu) a pracovní síly (osobního činitele pracovního procesu) a společenské ekonomie formy výroby, tj. výrobních vztahů. Nepřetržité obnovování a opakování společenské výroby, tj. proces reprodukce, se může uskutečňovat při daných neměnných rozměrech, tj. může být prostou reprodukcí, anebo je obnovováním a opakováním společenské výroby při rozšiřujících se rozměrech, tj. rozšířenou reprodukci, popřípadě je opakováním výroby při zmenšujících se rozměrech, čilí je zúženou reprodukcí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: