reprezentační teorém



Základní teorém teorie měření, zpravidla zdůvodněný axiomaticky. Vyjadřuje variantně totéž, co pravidla korespondence mezi numerickými a empirickými relacemi, respektive operacemi, množinou čísel a souborem empirických objektů, jež jsou objektem měření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 2. 2007
Autor: -red-