reprezentaceFyzika
reprezentace kvantové mechaniky, jedno z možných fyzikálních ekvivalentních, ale matematicky odlišných vyjádření pojmů, vztahů a rovnic kvantové mechaniky. Reprezentace je určena způsobem popisu stavu fyzikálního systému, jemuž odpovídá i způsob popisu fyzikálních veličin. Například v souřadnicové reprezentaci je stav popsán vlnovou funkcí (funkce souřadnice) a fyzikální veličiny diferenciálními operátory působícími na vlnové funkce, v reprezentaci Schrödingerově jsou vlnové funkce funkcemi času a operátory fyzikálních veličin jsou na čase nezávislé, v reprezentaci Heisenbergově jsou vlnové funkce na čase nezávislé a časová závislost fyzikálních procesů je přenesena na operátory.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: