řepařský typZemědělský výrobní typ zahrnujicí rovinné a mírně zvlněné oblasti s nadmořskou výškou do 350 m, průměrnou roční teplotou 8–9 °C a úhrnem ročních srážek 600 mm. V řepařském typu se pěstuje cukrovka, pšenice, ječmen, kukuřice, zelenina a vojtěška. V ČR zaujímá řepařský typ asi 26% orné půdy. řepařství, odvětví zemědělské výroby zabývající se pěstováním řepy cukrovky pro cukrovarnický průmysl a pěstováním krmné řepy – významného objemového krmiva s dietetickými účinky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: