rentgenová spektroskopieAnalytická chemie
Rentgenová spektrální analýza – metoda, kterou se zkoumají emisní a absorpční spektra rentgenového záření. Čárová emisní spektra a oblasti náhlých změn absorpčního koeficientu jsou charakteristické pro jednotlivé chemické prvky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 4. 2004
Autor: -red-