renormalizaceMatematika
Kvantová teorie pole, matematická metoda vyvinutá k odstranění divergentních veličin, nemajících při popisu interakce mezi částicemi pomocí teorie poruch fyzikální smysl. Je založena na přiřazení experimentálně získaných hodnot hmotnosti a elektrického náboje nikoliv izolovaným částicím, ale reálným částicím v interakci s okolím. Renormalizace se používá v moderní teorii pevných látek a v kvantové statistické fyzice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: