rendement vlny[Randmán], výtěžnost vlny, čistota vlny – čistý výtěžek vlny zbavené mechanického znečištění a vlnopotu buď praním, nebo karbonizací. Rendement vlny je vyjádřen v procentech z hmotnosti surové vlny se 17 % vlhkostí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-