remote sensingFyzika
[Rimout, angličtina], dálkový průzkum – fyzikální metoda měření bez přímého kontaktu mezi měřeným objektem a měřicím zařízením. Informace o zkoumaném objektu se získávají vizuálně, fotograficky, elektronicky (pomocí televizních kamer multispektrálních snímačů, rozkladových infračervených tepelných radiometrů) nebo geofyzikálními metodami (měření záření, spektrálního odrazu, gravitabního pole). Předmětem výzkumu je povrch Země a ostatních planet včetně jejich blízkého kosmického prostoru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: