remíz[Francouzština], dřevinný porost ve volné, nezalesněné krajině (polní honitby), sloužící drobné zvěři i hospodářsky užitečným ptákům jako trvalý úkryt před nepriznivými klimatickými vlivy, jako ochrana před jiným nebezpečím (škodná zvěř) a jako celoroční zásobárna přirozené potravy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 6. 2006
Autor: -red-