remitence[Latina], a) poukazy úspor, podpor, cestovních a jiných výloh, darů ap. zasílaných vystěhovalci a pracovníky v zahraniční. Pro některé země (zejména Itálii, Řecko, Turecko, Alžírsko) znamenají remitence významnou příjmovou položku platebních bilancí; b) příjem z proplacené směnky nebo šeku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 10. 2006
Autor: -red-