řemenový převodTřecí převod, vhodný pro větší vzdálenosti os hřídelů. Skládá se 2 řemenic a hnacího řemene. Řemenový převod tvoří pružný článek převodu. Řemen může být plochý, kulatý, klínový.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2005
Autor: -red-