rematizátor[Rematyzátor], jazykověda, v aktuálním členění výrazový prostředek signalizující, že určitý prvek výpovědi je jejím rématem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 1. 2007
Autor: -red-