rematizaceJazykověda
[Rematyzace, angličtina < řečtina], jazykověda, v aktuálním členění operace, jíž mluvčí činí prvek výpovědi jejím rématem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2007
Autor: -red-