rem[Anglicky Roentgen Equivalent Man], dříve užívaná jednotka pro dávkový ekvivalent vyjadřující biologický účinek ionizujícího záření, součin absorbované dávky v radech a relativní biologické účinnosti záření. Nyní sievert, 1 Sv = 100 tem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-