relikviář[Latina], schránka na relikvie, užívaná od křesťanské pozdní antiky, od raného středověku zpravidla z drahých kovů a bohatě zdobená. Nejčastěji ve tvaru skříňky nebo rakve, též kříže, bysty, paže, podle druhu relikvie nebo kultu světce. Tvar i výzdoba bývají ovlivněny dobovým slohem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: lunula, šperk.