religiozitaNáboženství
[Latina], světonázorová orientace jednotlivce či skupiny jednotlivců, projevující se v nábožensky akcentovaném vědomí, chování a vztazích. Všeobecným znakem (kritériem) religiozity jako náboženského vědomí je náboženského víra, zahrnující poznatky, náboženské ideje, představy, pojmy a mýty chápané jako pravdivá přesvědčení o objektivní existenci nadpřirozeného (božského, transcendentálního) světa. Rozlišuje se charakter religiozity (kvalitativní a kvantitativní specifika náboženských rysů jednotlivce, skupiny, obyvatelstva), stupeň religiozity (úroveň a intenzita náboženských vlastností jednotlivce, skupiny, obyvatelstva), typy religiozity (charakter religiozity společný pro určitý počet lidí) a stav religiozity (relativně stálý systém náboženských vlastností jednotlivce či skupiny).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: