reliéfní mapaPlastická mapa – prostorové znázornění zemského povrchu v mapě nebo glóbu. Situace je zobrazena v určitém mapovém měřítku a reliéf terénu je modelován podle vrstevnicové předlohy ve zvětšeném výškovém měřítku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: