reléElektrotechnika

[Francouzština], elektrický spínač řízený budící elektrickou energií, přiváděnou do primárního obvodu a zapínající nebo přerušující proud v sekundárním obvodu. Relé se dělí na silnoproudá a slaboproudá. Poprvé bylo relé použito roku 1837 v telegrafii k zapínání silného proudu místní baterie v rytmu slabého proudu telegrafních signálů. Ve spojovací technice se relé užívalo k řízení sledu spojovacích pochodů jako paměťového a spínacího prvku. Podle principu rozeznáváme relé krystalové (jeho kontakty se pohybují působením mechanické deformace krystalu, na který působí elektrické napětí), tepelné (kontakty jsou ovládány bimetalem), světelné (ovládané fotonkou) a elektromagnetické (neutrální – necitlivé na směr proudu, nebo polarizované – citlivé na směr proudu). Relé na střídavý proud musí mít upraven magnetický obvod.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: permalloy, účastnická sada.Reklama: