relaxační dobaFyzika
Doba, která charakterizuje, za jak dlouho se fyzikální systém vrátí do rovnovážného stavu, jestliže byl z něho vyveden. V nejjednodušších případech lze relaxační proces popsat závislostí Δx = x0 exp (-t/ T), kde Δx je výchylka veličiny x v sledovaném okamžiku t, x0 výchylka na začátku procesu, T. V obecnějších případech je zapotřebí k popisu relaxačního děje soubor relaxačních dob; tvoří-li tento soubor kontinuum, pak se zavádí spektrální hustota relaxačních dob.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: doba.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: