relaxace[Latina] technika relaxace napětí, pokles napětí v součásti staticky dlouhodobě namáhané při dané teplotě tak, že se její rozměry nemohou měnit. Pružná deformace, která při namáhání vznikne, se s časem mění postupně v plastickou, a tím se zmenšuje napětí, dané pružnou deformací. Relaxace se uplatňuje rapř. u stahovacích šroubů parních turbín a potrubí parovodů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2004
Autor: -red-

Reklama: