relaxaceFyzika
[Latina] fyzika a) Proces vzniku termodynamické rovnováhy v makroskopických fyzikálních systémech (plynech, kapalinách, pevných látkách). Relaxační procesy jsou nerovnovážné procesy, doprovázené růstem entropie systému. b) V elektrických obvodech uvolnění nahromaděné energie nabitého kondenzátoru vybitím přes rezistor.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2004
Autor: -red-

Reklama: