relativní přelidněníOznačován také jako nezaměstnanost. Důsledek (i předpoklad) rozvoje kapitalistické ekonomiky, kdy část pracovníků nemůže prodat svou pracovní sílu a stávají se nezaměstnanými, „přebytečnými“ z hlediska poptávky po pracovní síle. Relativní přelidnění má 3 základní formy: a) Plynulé přelidnění, nejrozšířenější v průmyslových centrech. Způsobují jej technické převraty, k nimž střídavě dochází v různých výrobních odvětvích. Dělnicí, kteří dočasně ztratí práci, bývají na čas opět vtaženi do výrobního procesu ve svém nebo jiném oboru. b) Skryté přelidnění (též agrární), typické pro venkov, je důsledkem pronikání kapitalismu do zemědělství, kdy drobná rolnická hospodářství nejsou schopna odolat konkurenci kapitalistické zemědělské velkovýroby. Živořící rolníci, hospodařící na malém kousku půdy, tvoří stálý rezervoár pro doplňování městského proletariátu. c) Váznoucí přelidnění tvoří pracující z měst a venkova, živící se občasnou, hlavně domáckou prací. Část nezaměstnaných přitom nemá vůbec naději, že dostane práci. Mnozí z nich jsou invalidé. Relativní přelidnění probíhá společně jako nutný následek všeobecného zákona akumulace, zformulovaného K. Marxem v Kapitálu I.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2000
Autor: -red-