relativní neplatnostPrávo
Právo ,neplatnost právního úkonu, které se může dovolat ten, kdo je tímto právním úkonem dotčen. Občanský zákoník ji spojuje s vadami právního úkonu, které taxativně vypočítává (v závěti je opomenut neopomenutelný dědic, úkon není učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2000
Autor: -red-