relativistická rychlostFyzika
Fyzika, rychlost v částic nebo těles blízká rychlosti světla c, tj. v/c ≈ 1. Při relativistické rychlosti se pohyby těles neřídí zákony newtonovské mechaniky. Projevují se tzv. relativistické efekty (kontrakce délky tělesa ve směru pohybu, růst hmotnosti částice, dilatace času). Pohyby těles při relativistické rychlosti popisuje teorie relativity a chování mikročástic při relativistické rychlosti (vznik, zánik a vzájemné přeměny) relativistická kvantová mechanika a kvantová teorie pole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: