relativismus etickýVýklad morálních norem vycházející z představy o jejich relativním, konvenčním charakteru. Odmítá obecně platné mravní normy a zastává názor, že se libovolně mění podle národů osob, času a prostředí. Ahistorické pojetí morálních norem a zásad v relativismu etickém vede k ospravedlňování amoralismu. Relativismus etický popírá nadčasovou, věčnou platnost etických principů, uznává určitý relativní moment v čemkoli morálním a rovněž i jistý prvek nerelativizované mravní závaznosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: