rekurs kameryPostavení kamery k snímanému objektu, důležitý výrazový prostředek, zvyšující emocionální působení obrazu. Rozeznává se přímý pohled, podhled, nádhled, odklon od vertikály a zvláště rekurs z extrémních stanovišť kamery.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 9. 2004
Autor: -red-

Reklama: