rekultivaceEkologie
Ekologie, soubor různých biologických opatření a technických úprav, kterými se zúrodňují (trvale nebo dlouhodobě) půdy znehodnocené přírodní (záplavy, sesuvy) nebo lidskou (dolování, výsypky) činností. Základem rekultivací jsou technické úpravy, které zlepšují vodní, terénní a půdní poměry a tím vytvářejí podmínky pro následné biologické úpravy. Biologická opatření směřují k obnově úrodnosti půdy nebo k vytvoření půdy nové. Dělí se na opatření zemědělská (jejichž cílem je vytvoření zemědělsky využitelné půdy alespoň průměrné úrodnosti) a lesnická (jejichž cílem je zalesnění devastovaných půd).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: zúrodňování půdy.