rekreaceForma aktivního odpočinku; tělesná a duševní činnost, kterou člověk koná ve svém volném čase k osvěžení a posílení po práci. Náplní rekreace může být rekreační sport, turistika, pěstováni osobních zálib, četba, návštěva kulturních zařízení a podobně. Rekreace je nezbytnou složkou správné životosprávy každého člověka jako nutný protiklad jednostranného způsobu života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-