rekonstrukcePaleontologie
Paleontologie, odvození obrazu a modelu vymřelého organismu i prostředí, v němž žil. Rekonstrukce jsou vždy podloženy studiem fosilních zbytků i studiem všech informací, které naleziště poskytuje. V současnosti dosáhly značné dokonalosti, neboť bylo nalezeno více studijního materiálu a byly získány větší anatomické znalosti. V České republice proslul uměleckým zpracováním rekonstrukcí hlavně Z. Burian.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-