rekonstrukce městA) obnova měst, zničených přírodní katastrofou nebo válkou; b) rehabilitace a ochrana památkových městských rezervací, které při zachování kulturně historické hodnoty umožňují moderní způsob života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-