rekonstrukceEkonomie
Ekonomie, přestavba existující výrobní základny, zpravidla celých dílen, provozů, závodů v souladu s novými technologickými a technickými požadavky a podmínkami výroby. Rekonstrukční akce bývají zpravidla vysoce efektivní a rychle návratné, poněvadž při instalaci nových moderních strojů, zařízení a agregátů využívají existující budovy a stavby. Pojem rekonstrukce se dále používá i při přestavbě jednotlivých zařízení, například existujících strojů a agregátů, dále budov ap. Rekonstrukce obvykle navazuje na modernizaci, s kterou je často spojována v jeden celek. Rekonstrukce základních prostředků je rovněž formou jejich reprodukce. Při rekonstrukci se mění celá funkce, popřípadě převážná část vlastností základního fondu. Rekonstrukce také předpokládá změnu rozmístění nebo prostorových dispozic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-