rekombinaceFyzický proces, opak ionizace. Při rekombinaci vznikají spojením elektricky opačně nabitých částic částice elektricky neutrální. Nejčastějším případem je zachycení elektronu iontem a vytvoření neutrálního atomu. Relativní podíl počtu procesů rekombinace k celkovému počtu částic se nazývá koeficient (součinitel) rekombinace. Koeficient rekombinace závisí na teplotě, při nízkých teplotách je poměrně vysoký, s rostoucí teplotou se zmenšuje. Znalost procesů rekombinace a jejich závislosti na fyzických parametrech je důležitý v teorii plynů, zejména při vytváření ionizovaných plynů (plazmatu). Rekombinace nastává i v pevných látkách, například rekombinace elektronu s dírou. Rekombinace může být zářivá (energie se uvolní ve formě fotonu) či nezářivá. Místo, kde dochází k rekombinaci, se nazývá nekombinační centrum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: záchytné centrum.

Reklama: