rekognoskativní gramatika[Rekognoskatývní gramatyka], v kontextu generativních gramatik, které postupují od hloubkové struktury k povrchové struktuře a vytvářejí tak věty přirozeného jazyka (popřípadě celé texty), představuje rekognoskativní gramatika postup opačný. K povrchové větě, obvykle kontextově nezapojené, jsou přiřazeny hloubkové interpretace a je tak popisována množina jejích významů. Rekognoskativní procedury jsou užívány při popisu aktuálního členění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 7. 2008
Autor: -red-

Reklama: