reklamacePrávo

Jednostranný právní úkon mající obligatorně písemnou formu, kterým odběratel uvědomuje odpovědnou organizaci o tom, že uplatňuje práva z odpovědnosti za vady.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2024
Autor: -red-