reklamaceDožadování, domáhání se něčeho, co někomu právem náleží, stížnost, hlášení závady, nějakého nedostatku s žádostí o nápravu. Často reklamace vadného výrobku zboží, řešená výměnou, opravou nebo vrácením částky, zaplacené při nákupu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2004
Autor: -red-