reklama[Francouzština], forma hospodářské propagace, v níž se využívají nejrůznější prostředky k hromadné nabídce zboží nebo služeb, také k podchycení pozornosti a k vyvolání zájmu potenciálního kupujícího o určité zboží nebo službu. Cílem reklamy je vyvolat poptávku a zájem o člověka, organizaci, dílo ap., získat jim popularitu, případně vybudovat nějaký vhodný obraz v povědomí zákazníků. Moderní reklama využívá mnoha druhů reklamy, která se liší jednak použitými médii (noviny, časopisy, televize, rozhlas, plakátová reklama), jednak propagovaným předmětem (výrobek, skupina výrobků, výrobce, způsob používání výrobku) a také v neposlední řadě se reklama liší způsobem působení na člověka (nadprahová, podprahová). V reklamě se posuzuje také, zda nejde o tzv. „klamavou reklamu“, která by sdělovala nepravdivé informace, reklamu morálně či esteticky nevhodnou apod. Nad dodržováním obecných pravidel reklamy se snaží držet dohled jednak státní instituce (zákonné úpravy a sledování reklamního trhu), jednak asociace reklamních agentur.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2004
Autor: -red-