rekceJazykověda

[Latina], řízení, řízenost – vyjádření větného vztahu determinace, kdy řídící člen větné dvojice (sloveso, adjektivum nebo substantivum) určuje pád závislého čtenu (vazba s akuzativem – chystat léčku).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: determinace, sloveso přechodné.

Reklama: