rejstříkHudba
Hudba, a) mechanické zařízení u varhan a harmonia měnící barvu tónů. Též soubor tónů stejné barvy, b) řada tónů lidského hlasu (hlasový rejstřík) charakterizovaná výškou, prsní rejstřík (nízké tóny) a hlavový neboli horní rejstřík (vysoké tóny, falzet).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: