regulátorTechnika
Technika, zařízení pro samočinnou regulaci nějaké veličiny. Regulátor sleduje okamžitou hodnotu regulované veličiny (polohu hladiny, tlak, průtok, teplotu, počet otáček, výkon) a porovnává ji s hodnotou žádanou (předepsanou, nastavenou). Při zjištění odchylky uvede v činnost regulační orgán (armaturu, rozváděč), jehož přestavením se odchylka odstraní. Regulátor přímý (direktní) nepotřebuje pomocnou vnější energii, regulátor nepřímý pracuje s pomocnou vnější energií (elektrický proud – regulátor elektrický, tlakový vzduch – regulátor pneumatický, tlakový olej – regulátor hydraulický).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: