regulární maticeČtvercová matice, jejíž determinant je různý od nuly. Hodnost regulární matice je rovna počtu jejích řádků; všechny řádky, resp. sloupce regulární matice jsou lineárně nezávislé. Ke každé regulární matici A existuje inverzní matice A-1 (součin AA-1 A-1A je roven jednotkové matici). Otázka, zda daná matice je regulární, má význam například při vyšetřování řešitelnosti soustav lineárních rovnic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: singulární matice.

Reklama: