regulaceTechnika
Technika, udržování určitých fyzikálních veličin na předem stanovených (nastavených) hodnotách nebo měnících se podle daného programu (řádu), například regulace počtu otáček stroje, rychlosti, tlaku, teploty, vlhkosti. V průběhu regulace se zjišťují (měří) hodnoty těchto veličin a srovnávají se s hodnotami požadovanými (využívá se tzv. principu zpětné vazby). Při ruční regulace sleduje pracovník údaje měřidel a podle nich nastavuje regulační orgány (ventily, odpory ap.). Při automatické regulaci ovládá regulační orgány snímač (čidlo) přímo (regulace přímá) nebo dává signál systému rozvádějícímu pomocnou energii (tlakovou nebo elektrickou ) pro výkonný orgán, který pak ovládá orgán regulační (regulace nepřímá). Automatická regulace umožňuje řízení strojů nebo celých výrobních procesů a je jedním z podkladů automatizace výroby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-