regulace parní turbínyProvozní zásah do činnosti turbíny, popřípadě k němu potřebné automaticky působící zařízení, kterým se mění výkon turbíny podle jejího ztížení při dodržení daného počtu otáček. Parní turbína se reguluje změnou průtoku a stavu páry vstupující do lopatkování. Podle principu a provedení je regulace parní turbíny: a) klouzavým tlakem (tlak páry o stálé teplotě se mění regulací kotle); b) škrtící (současnou změnou otevření všech regulačních ventilů, které ovládají vstup páry do turbíny); c) skupinová (regulační ventily se otevírají postupně s růstem zatížení); d) obtokem (pára se připouští zá vstupem do stupňové části turbíny). Součástí regulace parní turbíny je zařízení pro rychlé uzavření přívodu páry při vzniku nepřípustných provozních stavů (rychlozávěrný ventil).

Datum vytvoření: 16. 10. 2006
Datum aktualizace: 16. 10. 2006
Autor: -red-