regulace čerpadlaProvozní zásah pro dosažení žádaného průtoku čerpadlem, popřípadě zásah do systému v možném provozním rozmezí, daném druhem a typem čerpadla. Hydrostatická čerpadla se regulují: a) změnou počtu otáček; b) změnou velikostí činného prostoru (zdvihu pístu, excentricity uložení lamelového rotoru); c) změnou délky trvání výtlaku (spojením výtlaku se sáním). Čerpadla hydrodynamická se regulují: a) změnou počtu otáček; b) natáčením oběžných lopatek (u vrtulových čerpadel); c) natáčením vodicích lopatek (speciálním ústrojím u vrtulových čerpadel); d) škrcením (přivíráním armatury na výtlaku); e) obtokem (potrubím z výtlaku do sání). regulace kompresoru, provozní zásah do činnosti kompresoru pro dosažení žádaného průtoku, tj. množství stlačeného plynu do výtlaku (pro spotřebu). Pístové kompresory se regulují: a) změnou počtu otáček; b) spojením pracovního prostoru se sáním při výtlačném zdvihu otevřením (zdvižením) sacího ventilu; c) změnou velikostí škodlivého prostoru; d) přivíráním regulační uzávěrky v sacím potrubí (škrcením, při čemž stoupá kompresní teplota). Turbokompresory se regulují: a) změnou počtu otáček; b) škrcením ve výtlaku; c) odpouštěním z výtlaku; d) škrcením v sání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 10. 2006
Autor: -red-