regulace cenCílevědomé působení státu na úroveň a vývoj cen, zaměřené zpravidla proti inflačním tendencím. K nepřímé regulaci cen se používají hlavně finanční nástroje, které rozhodují o množství peněz a o konečném rozdělení důchodů. Nepřímá regulace cen umožňuje volný pohyb cen, takže jednotlivé ceny mohou vyjadřovat aktuální vztah mezi nabídkou a poptávkou. Přímá regulace cen spočívá především ve stanovení cen a určování jejich změn, ve schvalování cenových návrhů a ve vázání vývoje cen na určité ekonomické ukazatele (zejména na vývoj ukazatele produktivity práce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-