regionální metamorfózaGeologie
Geologie, metamorfóza, která probíhá na velkých areálech; je podmíněna zvýšenou teplotou a tlakem (orientovaným), vyvolaným ponořením horninových komplexů do větších hloubek, eventuálně i jejich tektonickým přepracováním. Jejími účinky vznikají krystalické břidlice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 3. 2001
Autor: -red-